Kandidaatintutkielma

Kandityön ulkoasulle ei Fysiikan laitoksella ole erityisen tiukkoja vaatimuksia. Ainoastaan kansilehden täytyy noudattaa tiettyä formaattia. Siksi kandityön tekemiseen voi käyttää esimerkiksi selkkaripohjasta muokattua kandipohjaa käyttäen. Siinä on valmiiksi kansilehti (eri tex-tiedostossa, täytä oman työsi tiedot tiedostoon ansilehti/kansi.txt), mutta selventäviä kommentteja ja ohjeita on vähemmän kuin selkkaripohjassa. Jos LaTeX ei ole tuttua, kannattaa tutustua selkkaripohjaan ja samalla sivulla viitattuihin lähteisiin.

Pro Gradu

Gradun osalta mutoseikkojen suhteen ollaan jonkin verran tarkempia kuin kandin. Viime vuosina opiskelijat ovat tyypillisesti käyttäneet Olli Wilkmanin laatimaa gradupohjaa, joka on GitHubista. Mikäli Git tai muu versionhallinta ei vielä ole tuttua, kannattaa siihen ehdottomasti tutustua jo tässä vaiheessa, sillä se vähentää merkittävästi riskiä menettää aikaansaannoksiaan vahinkoklikkauksilla.