Perusopinnot

Tähtitieteen pääaineopiskelijan on tehtävä kaikki perusopintokurssit, sivuaineopiskelijalle riittävät tähtitieteen perusteet I ja II, muut 15 opintopistettä voi koostaa vapaasti muista tähtitieteen kursseista. Näistä kursseista kaikki paitsi Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II sopivat hyvin jo ensimmäisenä vuonna opiskeltaviksi. Peruskurssit luennoidaan vuosittain. Helpoiten kurssien luennoimiset löytyvät osaston sivuilta ja WebOodista.Fysiikan kandidaatintutkintorakenteen löydät täältä.

Astrofysiikan perusteet kurssipaketti

FYS2041 Tähtitieteen perusteet I 5 op
FYS2042 Tähtitieteen perusteet II 5 op
FYS2043 Johdatus avaruusplasmafysiikkaan 5 op

Havaitsevan astrofysiikan perusteet kurssipaketti

FYS2044 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I 5 op
FYS2045 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II 5 op

 Aineopinnot

Aineopintokurssit luennoidaan pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Tässä listattujen lisäksi tehdään itsenäisesti kandidaatintutkielma (6 op) sekä kypsyysnäyte.

Teoreettisen astrofysiikan kurssipaketti

FYS2046 Astrofysiikan peruskurssi 1 5 op
FYS2047 Astrofysiikan peruskurssi 2 5 op
FYS2048 Taivaanmekaniikan peruskurssi 1 5 op
FYS2049 Taivaanmekaniikan peruskurssi 2 5 op

Astrofysiikan kohteet kurssipaketti

FYS2051 Aurinkokunnan fysiikka 5 op
FYS2052 Galaksit ja kosmologia 5 op
FYS2053 Linnunradan rakenne 5 op
FYS2054 Tähtien rakenne ja kehitys 5 op

 Syventävät opinnot

Tähtitieteeseen sopii erinomaisesti kaksi maisteriohjelmaa: Theoretical and computational methods (TCM)  sekä Particle physics and astrophysical sciences (PARAS). Alustavaa tietoa maisteriohjelmista löydät niiden sivujen lisäksi wikistä sekä Weboodin opinto-oppaasta.

Muita kursseja

Maailmankaikkeus nyt, Universe now ja Universum nu ovat vaihtoehtoisia kursseja, joista kaksi jälkimmäistä ovat kielikylpykursseja. Universum nu -kurssi sisältää tähtitieteen lisäksi kolmen opintopisteen kieliosuuden, jolla voi suorittaa kandidaatintutkintoon kuuluvat toisen kotimaisen kielen opinnot. Kaikkien näiden kurssien tähtitiedeosuus on enimmäkseen populaaritieteellinen johdanto moderniin tähtitieteeseen. Kurssien laskuosuus on olematon tai hyvin vähäinen eikä esitietovaatimuksia ole, eli kurssin voi käydä minkä tahansa oppiaineen opiskelija.

FYS4012 Maailmankaikkeus nyt 3 op
FYS4018 Universe now 3 op
FYS4013 Universum nu 3+3 op
FYS4011 Kerro tähtitieteestä -työelämätaidot II 1 op
FYS4014 Johdatus astrobiologiaan 3 op