Olli Wilkman on laatinut LaTeX-pohjan posteria varten. Tästä on sekä vanha että uusi versio saatavissa hänen GitHub-tunnuksellaan.

Mikäli sinulla on vaihtoehtoista opinnoissa hyödyllistä materiaalia, jonka tahtoisit jakaa muille, ota yhteyttä nettisivuvastavaan.