Perusopinnot

Tähtitieteen pääaineopiskelijan on tehtävä kaikki perusopintokurssit, sivuaineopiskelijalle riittävät tähtitieteen perusteet I ja II, muut 15 opintopistettä voi koostaa vapaasti muista tähtitieteen kursseista. Näistä kursseista kaikki paitsi Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II sopivat hyvin jo ensimmäisenä vuonna opiskeltaviksi. Peruskurssit luennoidaan vuosittain. Helpoiten kurssien luennoimiset löytyvät laitoksen sivuilta ja WebOodista. Tähtitieteen opiskelujen ajoitusmallit löytyvät täältä.

53861 Tähtitieteen perusteet I 5 op
53862 Tähtitieteen perusteet II 5 op
53909 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi I 5 op
53915 Havaitsevan tähtitieteen peruskurssi II 5 op
53398 Tieteellinen laskenta I 5 op

Aineopinnot

Aineopintokurssit luennoidaan pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Ajantasaiset suunnitelmat kurssien ajoittumisesta eri vuosille ovat luettavissa wikissä. Tässä listattujen lisäksi tehdään itsenäisesti kandidaatintutkielma (6 op) sekä kypsyysnäyte.

53921 Astrofysiikan peruskurssi 8 op
53922 Taivaanmekaniikka 8 op
53922 Havaitsevan tähtitieteen jatkokurssi I 6 op
53923 Aurinkokunnan fysiikka 5 op
53926 Galaksit ja kosmologia 5 op
53925 Linnunradan rakenne 5 op
53924 Tähtien rakenne ja kehitys 5 op
53399 Tieteellinen laskenta II 5 op
53602 Havaintojen tilastollinen käsittely 3 op
530000 Suhteellisuusteorian perusteet 4 op

Syventävät opinnot

Syventävät opinnot luennoidaan joka toinen lukuvuosi. Ne voit tarkastaa opinto-oppaasta.

Muita kursseja

Maailmankaikkeus nyt, Universe now ja Universum nu ovat vaihtoehtoisia kursseja, joista kaksi jälkimmäistä ovat kielikylpykursseja. Universum nu -kurssi sisältää tähtitieteen lisäksi kolmen opintopisteen kieliosuuden, jolla voi suorittaa kandidaatintutkintoon kuuluvat toisen kotimaisen kielen opinnot. Kaikkien näiden kurssien tähtitiedeosuus on enimmäkseen populaaritieteellinen johdanto moderniin tähtitieteeseen. Kurssien laskuosuus on olematon tai hyvin vähäinen eikä esitietovaatimuksia ole, eli kurssin voi käydä minkä tahansa oppiaineen opiskelija.

53905 Maailmankaikkeus nyt 3 op
53905 Universe now 3 op
53905 Universum nu 3+3 op
53972 Kerro tähtitieteestä -populaarikirjoittamisen kurssi 3 op
53985 Johdatus astrobiologiaan 3 op